Obniżka! Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 7. Zobacz większe

Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 7. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Nowy produkt

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

9788325588151

2016

7Prawo budowlane.
Komentarz.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Twoja cena:

225,25 zł brutto

-15%

265,00 zł brutto

225,25 zł za egz.

Więcej informacji

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiegostanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.

Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego;
 • postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
 • budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych;
 • utrzymania obiektów budowlanych;
 • katastrofy budowlanej;
 • organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
 • przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego;
 • odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Prezentowane, 7. wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym z 9.2.2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 1. ustawę z 10.9.2015 r., która m.in. uzupełnia regulację mówiącą o dokonaniu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę, a także określa czynności organu nadzoru budowlanego podejmowane wobec właściciela lub zarządcy w przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte;
 2. nowelizację z 25.06.2015 r., w której:

  • doprecyzowano zadania osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego) w zakresie stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych;
  • dodano pojęcia wprowadzenia do obrotu i udostępnienia na rynku krajowym zamiast dotychczasowego pojęcia wprowadzenia do obrotu;
  • uściślono ustawowe zadania i obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stosowania wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych;
 3. zmiany z 5.8.2015 r., które dostosowują treść dotychczasowych regulacji w związku z uchyleniem art. 23a ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 4. ustawę z 9.10.2015 r. zawierającą zmiany, które umożliwiają stosowanie instytucji umowy urbanistycznej;
 5. ustawę z 24.7.2015 r., wskazującą m.in. sytuacje, w których roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.

Komentarz zawiera również przedstawienie propozycji zmian w zakresie Prawa budowlanego, wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – tzw. Planu Morawieckiego wraz z krótkim omówieniem tych zmian. 

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tematykę Prawa budowlanego na tle innych przepisów prawnych, dzięki czemu daje rozwiązania na wiele zagadnień prawnych z tej dziedziny.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, oraz dla pracowników organów administracji publicznej (administracji architektoniczno-budowlanej)  zarówno rządowej (urząd wojewódzki), jak i samorządowej (starostwo, miasto na prawach powiatu, oręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa)  oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, w tym studentów kierunków technicznych.

Opis

Autorprof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
ISBN/ISSN9788325588151
miejsceWarszawa
okładkatwarda
Rok wydania2016
Ilość stron932
Wydanie7

Podobne produkty