Obniżka! Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej. Zobacz większe

Duch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej. Kszysztof Guzowski

Nowy produkt

Wydawnictwo KUL

Kszysztof Guzowski

978-83-8061-248-8

2016

IDuch dialogujący. Zarys pneumatologii dialogalnej | Krzysztof Guzowski | Lublin 2016 | 9788380612488

Więcej szczegółów

Twoja cena:

55,25 zł brutto

-15%

65,00 zł brutto

55,25 zł za egz.

Więcej informacji

PIS TREŚCI

Contents

Wykaz skrótów

Wstęp


Część pierwsza
DUCH ŚWIĘTY JAKO OSOBA

Rozdział I. Duch Święty w świetle personologii biblijnej Nowego Testamentu
1. Kryteria rozpoznawania osobowych znamion Ducha Świętego
1.1. Jego przymioty potwierdzają osobowość 
1.2. Czyny i działania wskazują na Osobę 
1.3. Z aimki osobowe potwierdzają Osobę 
1.4. Objawienie Ducha Świętego jako Osoby Trójcy 
2. Objawienie Osoby Ducha Świętego w Nowym Testamencie 
2.1. Synoptycy 
2.2. Jan Ewangelista 
2.3. Nauczanie św. Pawła

Rozdział II. Imiona 
1. Duch Święty 
2. Miłość 
3. Dar 
4. Paraklet

Rozdział III. Symbole Osoby Ducha Świętego 
1. Woda 
2. Olej 
3. Ogień 
4. Wiatr 
5. Gołębica
6. Światło 
7. Oblicze

Rozdział IV. Boskie przymioty Ducha Świętego 
1. Wieczność 
2. Wszechmoc 
3. Wszechobecność 
4. Wszechwiedza
5. Prawdomówność 
6. Miłosierdzie 
7. Mądrość

Rozdział V. Boskie dzieła Ducha Świętego 
1. Stworzenie 
2. Natchnienie 
3. Ukształtowanie Chrystusa
4. Przekonywanie
5. Odrodzenie i odnowienie
6. Oświecenie 
7. Świadczenie 
8. Namaszczenie 
9. Chrzest 
10. Pieczętowanie 
11. Wstawiennictwo 
12. Uświęcenie 
13. Zadatek


Część druga
HISTORIA ROZWOJU DOKTRYNY O DUCHU ŚWIĘTYM

Rozdział I. Stary Testament
1. Określenia Ducha Świętego 
2. Przejawy i sposoby działań Bożego Ducha

Rozdział II. Nowy Testament 
1. Marek i Jan 
2. Mateusz i Łukasz 
3. Dzieje Apostolskie 
4. Pneumatologia św. Pawła 
4.1. Chrystus a Duch Święty
4.2. Kościół a Duch Święty 
4.3. Duch Święty a charyzmaty

Rozdział III. Epoka patrystyczna 
1. Pierwsze świadectwa refleksji pneumatologicznej (wieki I-III)
2. Pierwsze próby systematyzacji (wiek III) 
2.1. Ireneusz 
2.2. Hipolit i Tertulian 
2.3. Orygenes 
3. Wiara zdogmatyzowana (wiek IV) 
3.1. Ariusz 
3.2. Cyryl Jerozolimski
3.3. Atanazy 
3.4. Bazyli 
3.5. Grzegorz z Nazjanzu 
3.6. Grzegorz z Nyssy 
3.7. Sobór Konstantynopolitański I
4. Wiara potwierdzona i pogłębiona (wiek V)
4.1. Cyryl Aleksandryjski
4.2. Augustyn

Rozdział IV. Epoka scholastyczna 
1. Model ontologiczny
1.1. Anzelm 
1.2. Tomasz z Akwinu 
2. Model personalistyczny 
2.1. Ryszard ze św. Wiktora 
2.2. Bonawentura 
3. Model historyczny 
3.1. Joachim z Fiore

Rozdział V. Epoka nowożytna i współczesność
1. Reformacja i myśl protestancka 
2. Trydent i okres potrydencki 
3. Pneumatologia Soboru Watykańskiego II
4. Nauczanie Magisterium Kościoła 
5. Pneumatologia prawosławna - korzenie i współczesność 
5.1. Duch Święty a zbawienie 
5.2. Duch Święty i Kościół


Część trzecia
DUCH ŚWIĘTY A KOŚCIÓŁ

Rozdział I. Komunia w Duchu 
1. Jedno mistyczne Ciało
2. Kościół sakramentem międzyosobowego życia
3. Charyzmatyczny wymiar Kościoła - władztwo Ducha Świętego 
4. Sakrament Chrystusa czy Ducha?

Rozdział II. Przymioty Kościoła
1. Jeden 
2. Święty 
3. Katolicki 
4. Apostolski

Rozdział III. Życie zstępujące w Duchu - sakramenty 
1. Chrzest 
2. Bierzmowanie 
3. Eucharystia 
4. Sakrament pokuty i pojednania 
5. Kapłaństwo 
6. Małżeństwo 
7. Sakrament namaszczenia chorych

Rozdział IV. Odnowa Kościoła w Duchu Świętym
1. Cechy obecności odnowy charyzmatycznej w życiu Kościoła
2. "Chrzest w Duchu Świętym" a drugie nawrócenie
3. Dar języków
4. Proroctwo
5. Charyzmaty uzdrowienia


Część czwarta
DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

Rozdział I. Życie poddane Duchowi Świętemu 
1. Życie namaszczone mocą Ducha 
2. Cechy duchowości opartej na Duchu Świętym

Rozdział II. Asceza jako przyzywanie mocy Ducha 
1. Kryteria chrześcijańskiej ascezy według prawa Ducha 
2. Witalizm czy duchowość? 
3. Asceza a praktyki pokutne 
4. Droga uświęcenia a wolność

Rozdział III. Duch Święty a łaska 
1. Duch Święty - Łaska niestworzona 
2. Łaska jako współudział w Miłości Bożej 
3. Owoce Ducha Świętego 
4. Siedem darów Ducha a charyzmaty 
5. Przebóstwienie a łaska

Rozdział IV. Modlitwa
1. Cechy modlitwy chrześcijańskiej
2. Życie w Duchu jako modlitwa 
3. Kult w Duchu i prawdzie

Rozdział V. Duch Święty tajemnicą życia Maryi 
1. Miejsce Maryi w ekonomii Ducha 
2. Maryja anamnezą Ducha Świętego 
3. Maryja epiklezą Ducha Świętego
4. Oblubienica Ducha Świętego


Część piąta
DUCH ŚWIĘTY JAKO OSOBA TRÓJCY. KWESTIE HERMENEUTYCZNE

Rozdział I. Od objawienia Osób do koncepcji osoby 
1. Trynitarna geneza koncepcji osoby 
2. Rozwój koncepcji osoby

Rozdział II. Modele jedności trynitarnej Ojca, Syna i Ducha 
1. Filioque - założenie czy dana Objawienia? 
2. Modele współczesne 
3. Trialogiczność osoby 
4. Dialog wewnątrztrynitarny i "My" Ducha

Rozdział III. Problem doświadczenia w pneumatologii 
1. Doświadczenie jako efekt aktywności Ducha Świętego 
2. Doświadczenie a integralne poznanie
3. Doświadczenie charyzmatyczne a rozeznawanie
3.1. Doświadczenie i jego stopnie 
3.2. Nasze doświadczenia syngularne a poznanie Ducha Świętego 
4. Duch Święty w doświadczeniu Jezusa

Rozdział IV. Chrystologia pneumatologiczna 
1. Jezus spełniający misję w Duchu 
2. Duch Święty kontynuatorem dzieła zbawienia 
3. Odwieczny i nieprzerwany dialog Słowa i Ducha

Zakończenie

Bibliografia 
Summary in English
Indeks osobowy 

Opis

AutorKszysztof Guzowski
ISBN/ISSN978-83-8061-248-8
miejsceLublin
Rok wydania2016
Ilość stron468
WydanieI

Podobne produkty